pilt

Vee-ettevõtja on kohustatud vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §7¹ avalikustama kodulehel "Vee-ettevõtja tegevusaruande". Kohila Maja OÜ avalikustab majandusaasta aruande täies mahus, sest seal on informatsioonviimase aastate jooksul tehtud investeeringutest, tuleviku arengusuundadest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kavandatud investeeringutest.

2018 aasta aruanne

2017 aasta aruanne

2016 aasta aruanne

2015 aasta aruanne

2014 aasta aruanne

2013 aasta aruanne

2012 aasta aruanne