pilt

 

 

 logo-eesti

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse avaliku tagamise huvides läbib Kohila Maja OÜ ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni võrk ligikaudu mõnisada maaüksust.
Vee- ka kanalisatsioonivõrgu talumise eest oma kinnistul võib kinnisasja omanik taotleda tasu.

Tehnovõrgu ja –rajatise talumise kohustus maaomanikule võib tuleneda seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Seadusest tuleneva talumistasu arvutamise alused määrab riik. Tasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada ühekordne taotlus. Taotluse vorm on saadaval avatav taotlus alt või meie kodulehel www.kohilamaja.ee

Tasu suuruse arvutamise metoodika on seoses Riigikohtu otsusega muutmisel.

Taotluse saab esitada posti teel (Kuusiku 15, 79801 Kohila) või tuues selle eeltoodud aadressil Kohila Maja OÜ kontorisse.

Kõik saabunud taotlused registreerime ja korrektselt esitatud taotlustele me eraldi vastust ei saada. Maaomanikuga võtame ühendust ainult juhul, kui meil tekib lisaküsimusi.