pilt

 

 

 logo-eesti

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 19.06.2015 tehtud juhatuse otsuse ning hilisema 10.12.2015 rahastusotsuse muutmise otsusega Kohila Maja rahastustaotlust projekti „Kohila valla veearvestite soetamine“ 50 457,66 euroga. Koos Kohila Maja OÜ omaosalusega kujunes projekti kogumaksumuseks 63 730,97 eurot. Abirahastamine toimus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusperioodi 2007-2013 järelejäänud vahenditest.

Projekti eesmärgiks oli soetada kohalikule vee-ettevõtjale ehk Kohila Maja OÜ-le uue põlvkonna nutikad veearvestid, tänu milliste paigaldusele on vee-ettevõttel edaspidi võimalik varasemast olulisemalt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus. Uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat. Uutel arvestitel on vanade ees mitu olulist eelist. Nende tööpõhimõte võimaldab salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel „sõida mööda“ meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.
Toetusega soetati 792 kaugloetavat veearvestit, paigaldamiseks vajalikud torupikendused, lugemis- ja haldamisseadmed, tarkvara ja kasutajatugileping.

Kõik arvestid on vee-ettevõtjal kavas paigaldada omajõududega hiljemalt 31.08.2016.

Arvestite ja abiseadmete soetamiseks viidi läbi 21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu kuuluva liikme ühis riigihange, mille tulemusel leiti nii majanduslikult kui tehniliselt sobivaim variant. Hanke võitis Taani päritolu Kamstrup A/S.
Projektijuhtimise teenus teostati Kohila Maja OÜ oma jõududega.

Kohila Maja OÜ