pilt

 

 

 logo-eesti


Kuna kaugloetavad arvestid on lugemiselt väga täpsed ja tundlikud kõikvõimalikele rõhumuutustele siis palume oma kliente veel kord: „Palun vaadake üle oma veemõõdusõlmed“. Need peavad olema varustatud kuulkraanidega. Üks enne arvestit, teine peale arvestit. Kindlasti peab veemõõdusõlmele olema paigaldatud tagasilöögiklapp. Samuti kontrollige üle oma soojaveeboilerid, ka need peavad olema varustatud tagasilöögiklapiga ning lisaks ülerõhuklapiga. Ülerõhuklapp on eriti hädavajalik juhtudel, kui sooja vett valmistatakse nn. „pioneer-pliidiga“. Sellistel puhkudel on veetemperatuuri pahatihti pea võimatu kontrollida ning ülerõhk kergesti tulemas.
Kaugloetav veearvesti edastab ka mitmeid häiretest teavitavat informatsiooni.
Näiteks temperatuuri veemõõdusõlmes, võimalikku leket pärast arvestit, arvesti kuivaks jäämist, arvesti füüsilist mõjutamist, ebaloomulikult suurt tarbimist - siis hoidkem ruumides, kus arvesti asub, temperatuuri, mis välistab arvesti külmumist. Me saame klienti külmumisohust küll teavitada, kuid vahest võib see osutuda juba hiliseks ning arvesti on purunenud. Sellisel juhul katab uue arvesti asendamise kulud klient.
Oleme püüdund koheselt ka kliente teavitada võimalikest leketest pärast arvestit. Nii näiteks on leitud mitu vigast veeühendust, mitu lekkivat WC potti jne.
Juhul, kui oleme saanud teate arvesti kuivaks jäämisest, s.t kinnistu omanik kasutab hoonet näiteks suvilana ja lasknud oma veesüsteemidest vee välja ning sellest ei ole Kohila Maja OÜ-d teavitatud, järgneb sellele kindlasti meie veeinspektori külaskäik, kontrollimaks vea põhjust.
Omavoliline veearvesti maha võtmine on lubamatu ning karistatav.
Kutsume veel korra kõiki kliente üles, vaadake üle teile kuuluvad veemõõdusõlmed. Need peavad vastama kõikidele kehtestatud nõuetele. Ülevaate, milline peab olema veemõõdusõlm leiate Kohila Maja kodulehelt www.kohilamaja.ee//images/Dokumendid/Veem66dus6lme-tehnilised-tingimused .

Säästlikku veetarbimist soovides,
Kohila Maja OÜ