pilt

Vilivere küla ühisveevärgi- ja -reoveekanalisatsioonitorustike ehitustööd 

 

Tere Hea Vilivere elanik.

Alates 15.07.2019 on alustatud Vilivere piirkonna ühisveevärgi- ja –reoveekanalisatsioonitorustike ja Aespa – Vilivere transiittorustike ehitustöödega ning anname teada Töövõtjate poolt planeeritud üldise ajagraafiku, mida on uuendatud 08.11.2019

 

 

2020 Jaanuaris jätkuvad ning alustatavad tööd

Jätkuvad:

Metsakodu tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 14.10.19 - 30.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kaldaääre tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 04.11.19 - 24.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Poku tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 02.12.19 - 10.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kallaste tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 18.11.19 - 15.04.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Kodu põik vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 23.12.19 - 24.01.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Vesikupu tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 23.12.19 - 03.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Alustatakse:

Vesiroosi tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 06.01.20 - 31.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kariste vkt vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 13.01.20 - 06.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Naksitralli tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 13.01.20 - 24.01.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kaldaääre põik vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 07.02.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kodu tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 28.02.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Sammalhabeme tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 21.02.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

2020 Veebruaris jätkuvad ning alustatavad tööd

Jätkuvad:

Kariste vkt vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 13.01.20 - 06.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kaldaääre põik vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 07.02.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kallaste tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 18.11.19 - 15.04.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Kodu tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 28.02.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Sammalhabeme tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 27.01.20 - 21.02.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Alustatakse:

Muhvi tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 24.02.20 - 27.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Varsakabija tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 10.02.20 - 20.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

2020 Märtsis jätkuvad ning alustatavad tööd

Jätkuvad:

Kariste vkt vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 13.01.20 - 06.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kallaste tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 18.11.19 - 15.04.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Muhvi tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 24.02.20 - 27.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Varsakabija tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 10.02.20 - 20.03.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Alustatakse:

Kurtna tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 09.03.20 - 22.05.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kõrkja tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 23.03.20 - 03.04.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

2020 Aprillis jätkuvad ning alustatavad tööd

Jätkuvad:

Kallaste tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 18.11.19 - 15.04.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Kurtna tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 09.03.20 - 22.05.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Kõrkja tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 23.03.20 - 03.04.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Alustatakse:

Sookure tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 16.04.20 - 27.05.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

2020 Mais jätkuvad ning alustatavad tööd

Jätkuvad:

Kurtna tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 09.03.20 - 22.05.20 (Merko; Vilivere; Osa II)

Sookure tn vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 16.04.20 - 27.05.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Alustatakse:

Kõpre tee vee- ja reoveekanalisatsioonitorud 28.05.20 - 01.07.20 (Merko; Vilivere; Osa I)

Torustikud on paigaldatud:

Kimalase tn; Põrnika tn; Mardika tn; Ritsika tn.

 

Kõik tööd ei pruugi kulgeda plaanitult, ehk võivad nihkuda ettepoole või veidi hilisemale ajale. Info meie kodulehel tööde kulgemisest on pidevalt täiustumas ning täpsustumas.

Lisaks hoidke end asjadega kursis ka meie Facebooki lehel Kohila Maja

 

Lugupidamisega:

Kohila Maja

 

 

Alanud on Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni uurimisprojekteerimis-tööde tegemine

 

Alates Aprillist on alanud Aespa piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks vajalike ehitus-geodeetiliste ja geoloogilisete uuringutega. Mõõdistustööde eesmärk on koostada alusplaan ning selgitada välja olemasolevate kommunikatsioonide täpsed asukohad, mille alusel on võimalik torustike ja muude vajalike rajatiste paiknemist juba täpsemalt planeerida ja projekteerida.

Tihi on Aespa piirkonnas näha geodeete, kes ka on sunnitud kinnistutel tegema mõõdistustöid kuna mõõdistustööd võivad ulatuda õue- ja aiamaadele. Pahatihti võib see olla kinnistuomanikule üllatus, leides oama maalt töömehe (geodeedi), palume Teie mõistvat suhtumist, kuna sageli ei ole omanikud kättesaadavad ja või nende kontaktandmed avalikult leitavad, töö aga vajab tegemist.

Aeg ajalt võib kohata taevas lendamas ka drooni, millega teostatakse maapinna kontuuri mõõdistusi. Droon ei filmi ega pildista reaalajalist pilti seega ei tasu karta, et Teid filmitakse, mõõdistatakse kindlal lennukõrgusel vaid teede ning tänavate pinna profiili. Küll peab märkima, et kõik taevas lendavad droonid ei ole seotud meie tegevusega ega kuuluda geodeetidele. Nende tegevus ei ole meie poolt kontrollitavad ega lasu meie ega geodeedtide vastutusalas.Palume mõistvat suhtumist nende tegevusesse.

Kõikide eelmainitud tegevuste eest on vastutavad meie projekteerijad, kelle poole võib pöörduda tööpäevadel e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või siis juba meie poole aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kõik uuringud peaksid olema lõppenud juuli esimeses pooles.

***

Alates käesoleva aasta algusest jätkub Kohila Maja OÜ ja Kohila vallavalitsuse koostöö, et teha teoks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetatav projekt, mille eesmärk on rajada Aespa aleviku ja Vilivere küla tiheasustuspiirkonda ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni võrk (ÜVK).

Praeguseks on korraldatud rida avalikke riigihankeid ja sõlmitud mitu lepingut – Vilivere küla ÜVK süsteemide uurimis-projekteerimistöödega hakkab tegelema AS Infragate Eesti ja Aespa aleviku ÜVK süsteemide projekteerimisega konsortsium OÜ Entec Eesti ja AS SWECO Projekt. Mahuka veemajandusprojekti hõlpsamaks koordineerimiseks on sõlmitud ka projektijuhtimise leping riigihankel edukaks osutunud konsortsiumiga OÜ Ekoekspert ja OÜ Erton Holding.

Peamine eesmärk on kindlustada elanikele nõuetele vastav joogivesi ning reovee kokku kogumine ja nõutud tasemel puhastamine. Selleks pannakse Aespa alevikus ja Vilivere külas toimuvate ehitustööde käigus paika ligi 77 km veevärgitorustikke ja ca 81 km kanalisatsioonitorustikke. Lisaks paigaldatakse ligi 30 reoveepumplat ning rajatakse uus veehaare koos veetöötlusjaamaga. Reovee ärajuhtimine hakkab edaspidi toimuma läbi Saku valla ÜVK süsteemi Tallinnasse Paljassaare reoveepuhastusjaama. Lisaeesmärk on vähendada reostuskoormust Keila jõele, mille üldine keskkonnaseisund on hetkel tunnistatud kesiseks.

Kahjuks jäävad käesolevast projektist välja Aespa aleviku lääneosa ning Vilivere küla Tarmeli piirkond, kuhu ÜVK rajamine saab toimuda võimalusel mõnes hilisemas etapis. Põhjus peitub eelkõige asjaolus, et nendes piirkondades oli eeluuringu andmetel väiksem liitumisaktiivsus ja seal on vähem sissekirjutusega vallakodanikke.

Projekti ulatus ja piirid on selgelt fikseeritud projekti rahastusotsusega ning teostamist kontrollib ÜF rakendusüksusena eelkõige SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti ala ning asukoha skeemidega saab tutvuda Kohila Maja OÜ-s või veebilehel www.kohilamaja.ee/joonis .

 Geodeetilised uuringud.

Projekteerimistööde elluviimisel alustatakse kõigepealt ehitus-geodeetiliste mõõdistustega. Mõõdistustööde eesmärk on koostada alusplaan ning selgitada välja olemasolevate kommunikatsioonide täpsed asukohad, mille alusel on võimalik torustike ja muude vajalike rajatiste paiknemist juba täpsemalt planeerida ja projekteerida.

Kindlasti puutuvad paljud Aespa ja Vilivere aleviku elanikud mõõdistajatega lähiajal kokku, kuna mõõdistustööd võivad ulatuda ka õue- ja aiamaadele. Projekteerija esindajad käivad kooskõlastamas ka kinnistute liitumispunktide asukohti.

 Kooskõlastused kinnistuomanikega.

Projekteerimise käigus määratakse kindlaks ehitatavate vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide asukoht. Uus liitumispunkt sisaldab maakraaniga varustatud veetoru otsa ja/või kanalisatsiooni kontrollkaevu, kust kinnistu omanik ehitab omal kulul edasi ühendustorud majani. Täpse asukoha määravad projekteerijad, võttes võimalikult palju arvesse kinnistu omaniku soove. Selleks pöördub projekteerija esindaja liituvate kinnistute omanike poole, et kokku leppida ja vormistada kirjalikult ehitatavate liitumispunktide asukohad. Majaomanikul on vajalik selgeks teha, kust kohast on kõige sobilikum kinnistutorustikud majast välja tuua. Oluline on seejuures kanalisatsioonitorustiku sobiv kulgemine, mis sõltub majas olevast või tulevikus väljaehitatava WC, vannitoa vms asukohast. Veetorustikuga on asukohavalik lihtsam ja see võiks olla kanalisatsioonitoru kõrval, kuna siis on ka maaomanikul endal kulutused krundisiseste torustike rajamiseks väiksemad.

Üldjuhul projekteeritakse vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid kõrvuti. Juhime tähelepanu, et kinnistusisene ühendustorustik ei ole ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni osa ning selle peab alates liitumispunktist kuni hooneteni projekteerima ja välja ehitama kinnistu omanik omal kulul (kui seda ei ole juba tehtud). Kirjalike kokkulepete sõlmimine kinnistuomanikega vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide asukohtade kokkuleppimiseks toimub projekteerijate algatusel. Projekteerijad on sõlminud siseministeeriumiga konfidentsiaalsuslepingud kinnistuomanike isikuandmete kasutamiseks. Üldjuhul saadetakse kooskõlastusleht maaomanikule tema rahvastikuregistrijärgsele e-posti või postiaadressile. Viimasel juhul tehakse seda tähitult. Vajadusel võivad projekteerija esindajad tulla ka kohapeale. See töö võtab eeldatavasti aega mitu kuud ja seega ei ole kinnistuomanikel esialgu vajadust muretseda, et tuttavate juures on käidud ja tema juures ei ole – ei tea kas teda on ära unustatud.

Rahastustaotluse ettevalmistamise etapis aastatel 2015–2017 juba küsiti kinnistuomanikelt, kas nad soovivad ÜVK-ga liituda, millele vastas üle 60% elanikest. Kui maaomanik lisas tookord kooskõlastatud skeemile ka liitumispunktide asukohad ning need ei ole muutunud, ei ole vaja uut kooskõlastust anda.

Liitumislepingud ÜVK teenuse saamiseks saab sõlmida OÜ-ga Kohila Maja pärast seda, kui tänavatorustikud on valmis ehitatud ning tagatud reovee ärajuhtimine selle puhastamiseks reoveepuhastil.

Liitumine ÜVK-ga on kõigile kinnistuomanikele tasuta!

Lisaks võib mitmes lõigus tekkida vajadus sõlmida kokkulepe erakinnistu maale ka magistraaltoru (tänavatorustiku) ehitamiseks. Kui projekteerimise käigus selgub, et mingi lõik tänavatorustikust oleks vaja paigaldada läbi eramaa, siis tuleb see torustikualuse maa omanikega eelnevalt kooskõlastada ning sõlmida notariaalsed maa kasutusvalduse lepingud (servituudilepingud) OÜ Kohila Maja ja kinnistuomaniku vahel. Selleks vajalikud eeltööd peab korraldama projekteerija. Nimetatud kasutusvalduse lepingu põhisisuks on, et maaomanik lubab maale, mis juriidiliselt kuulub temale, paigaldada ning edaspidi Kohila Maja OÜ poolt hooldada ühistes huvides kasutatavaid rajatisi (antud juhul ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustikke ja/või reoveepumplaid).

Sellised lepingud tuleb sõlmida ka erateede omanikega, mida projekti alal on üsna mitu.

 Projekti teostamise üldine ajagraafik.

Kõik uurimis-projekteerimistööd peaksid saama lõpetatud jaanuaris 2019. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde teostajate leidmiseks korraldatakse riigihanked ning eeldatavalt saab ehitustöödega alustada 2019. Aasta kevadel. Tööde lõpptähtajaks on 2021. aasta detsember, aga need võivad saada lõpetatud ka ennetähtaegselt.

 Ärge kartke küsida!

Kohila Maja OÜ ja Kohila vallavalitsus püüavad teha omalt poolt kõik, et projekti piirkonna inimesed oleksid asjast teadlikud. Kindlasti hakkab oma tegevusest infot andma ka projekteerija ning lõpuks ka ehitajad. Samas ei oska me ilmselt siiski kõigile vajalikku informatsiooni avalike kanalite kaudu kätte toimetada. Kui kellelgi on küsimusi, siis ärge kartke küsida! Me püüame vastata või anda soovituse, kelle käest saab kõige täpsema vastuse.

 Asjakohast infot projekti kohta saab küsida eelkõige Kohila Maja OÜ-st, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Projekti edenemise kohta edastame informatsiooni ka Kohila Maja OÜ interneti kodulehel http://www.kohilamaja.ee/.

 

Aespa alevik ja Vilivere küla liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aastaks 2021


Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava ligi 20 miljonit eurot maksva projekti raames on järgmise nelja aasta jooksul plaanis Aespa ja Vilivere piirkonnas välja arendada ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonivõrk, luues tõhusama veevarustuse ja võimaluse reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5500 elanikule.

Aespa ja Vilivere on tiheasustusega aktiivsed suvituspiirkonnad, kus hooajaliste elanike arv võib tõusta üle 7000 ning mille püsielanike arv on tõusujoonel. Tänaseni puudub asulates aga ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning reovee kogumine toimub kogumismahutitesse, mille seisukorra ja veepidavuse kohta andmed puuduvad. ÜF projekt „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks" näeb ette ligi 77 km veevärgitorustike ja ca 81 km kanalisatsioonitorustike ehituse Aespa alevikus ja Vilivere külas, sealjuures tsentraalse veetöötlusjaama rajamise Aespasse, mis hakkab teenindama ka Vilivere küla. Reovee ärajuhtimine hakkab edaspidi toimuma läbi Saku valla ÜVK süsteemi Tallinnasse, Paljassaare reoveepuhastusjaama. Kirjeldatud lahendus vähendab oluliselt reostuskoormust juba niigi koormatud Keila jõe piirkonnale.

ÜF-st rahastatava projekti kogumaksumus on 19 893 033,30 eurot, millest maksimaalne toetuse suurus on 16 909 078,31 eurot ning omafinantseeringu suurus on 2 983 954,99 eurot. Veemajandusprojekti elluviimist toetatakse lisaks osaliselt ka NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) rahastusega 160 000 euro ulatuses, peamiselt ÜF projekti ettevalmistavate tegevuste raames.

Kohila veemajandusprojekti elluviimine on kavandatud neljale aastale ehk 2018 kuni 2021, esimeseks etapiks 2018. aastal on projekteerimine, millele järgneb kolmel järjestikusel aastal ehitustegevus. Tänaseks on sõlmitud leping Vilivere küla ÜVK süsteemide projekteerimiseks AS-ga Infragate Eesti ning Aespa aleviku ÜVK süsteemide projekteerimiseks on välja kuulutatud riigihange. 2018. a alguses on hanke korras plaanis sõlmida ka projektijuhtimise leping mahuka veemajandusprojekti hõlpsamaks koordineerimiseks. Omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenuse lepingu sõlmimine on plaanis 2018. a suvel ning ehitustööde hange viiakse läbi 2019. a alguses. Ehitustööd valmivad eelduste kohaselt 2021. a lõpuks, millele lisandub garantiiaeg 24 kuu jooksul.

Vee-ettevõtja Kohila Maja OÜ toonitab, et kuna Aespa alevik ja Vilivere küla on tiheasustuspiirkond, kus on probleeme kõlbuliku joogivee saamise ning reovee nõuetekohase kogumisega, on väga oluline, et kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu juurde liitumispunkt rajatakse, liituksid esimesel võimalusel ÜVK-ga. Kohila veemajandusprojekt aitab vähendada olulisel määral reostuskoormust Keila jõe piirkonnas.

Kohila valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

euro

Projekti nimetus: Kohila valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014-2020.7.01.17-0035

Projekti abikõlblikkuse periood: 26.10.2017 kuni 31.12.2021

Projekti kogumaksumus: 19 893 033,30 €

ÜF toetus: 16 909 078,31 €

Omafinantseering: 2 983 954,99 €

Toetuse saaja: OÜ Kohila Maja

KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa

Projekti piirkond: Keila jõe reoveekogumisala Kohila valla Aespa alevik ja Vilivere küla

Projekti eesmärk

Kohila vallas Aespa alevikus ja Vilivere külas, kus suveperioodil elab enam kui 5 000 inimest (perspektiivis üle 7 000), puudub käesoleval ajal s.o enne projekti elluviimist vee-ettevõtja opereeritav ühisveevärk ja – kanalisatsioon.
Kvaliteetse joogivee puudumine ja lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ei mõjuta mitte ainult paljude inimeste igapäevaelu, vaid lausa pärsib kogu piirkonna arengut. Projekti eesmärgiks on tagada projektipiirkonna elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks ning reovee kokku kogumiseks ja puhastamiseks.

 

Projekti tegevuste hinnanguline lühikirjeldus

Projekti raames teostatakse alljärgnevad tööd:

Veetöötlusjaama rajamine – 1 kmpl

Puurkaev-pumpla rajamine – 3 tk

Ühisveevärgi torustike rajamine – 76 939 m

Reoveepumpla rajamine – 26 kmpl

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – 43 912 m

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine – 9 891 m

Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine – 23 880 m

Vaakumkaevu rajamine – 546 kmpl

Vaakumpumpla rajamine – 2 kmpl

 

Liitumispunktide rajamine:

veevarustusele - 2 415 kmpl

kanalisatsioonile – 2 415 kmpl