pilt

 

 

 logo-eesti

Kinnitatud Konkurentsiameti 12.04.2016 otsusega nr 9.1-3/16-005  

 

 

 

Tegevusvaldkond

 

 

Mõõtühik

Hind ilma käibe-maksuta EUR

Hind käibe-maksuga EUR

VESI

Elanikkond (kehtib alates 01.06.2016)

m3

1,10

1,32

Asutused (kehtib alates 01.06.2016)

m3

1,27

1,52

REOVESI

 

 

 

Elanikkond (kehtib alates 01.06.2016)

m3

2,09

2,51

Asutused (kehtib alates 01.06.2016)

m3

2,40

2,88

 

 

Kinnitatud Kohila Maja OÜ nõukogu koosoleku 26.02.2016.a protokollilise otsusega nr.1

Kehtib 01.03.2016

VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD:

Veearvesti näidu võtmine kliendi soovil

kord

6,50

7,80

Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu

kord

8,00

9,60

Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel

kord

13,33

16,00

Veeühenduse avamine kliendi tellimisel

kord

13,33

16,00

Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu

kord

20,00

24,00

Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine

kord

20,00

24,00

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral

kord

55,00

66,00

Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) *

tund

16,67

20,00

Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust)

tk

15,83

19,00

Veearvesti plommimine (väljaarvatud peaveearvesti)

tk

5,42

6,50

Peaveearvesti ennetähtaegne vahetus kliendi soovil

tk

kalkulatsiooni alusel

Veemõõdusõlme tööd

€/sõlm

kalkulatsiooni alusel

Veetorustiku surveproovi läbiviimine

kord

25,00

30,00

Kastmisvee mõõdusõlme ülevaatus, arvesti paigaldamine ja plommimine (sisaldab mehaanilise veearvesti maksumust)

tk

50,00

60,00

Kastmisvee arvesti taatlemine

tk

32,00

38,40

Veetorustiku sulatamine aurutaja Kärcher abil

tund

40,00

48,00

Veetorude ja kaablite asukoha määramine (min. arvestuslik aeg 1 tund)

tund

40,00

48,00

Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine ning tagasi toomine (lisandub analüüside tasu)

tk

12,50

15,00

Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon

tund

25,00

30,00

Füüsilisele isikule kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine

tk

4,33

5,20

Juriidilisele isikule tehniliste tingimuste koostamine projekteerimiseks ja planeerimiseks (detailplaneeringu koostamiseks)

tk

15,00

18,00

Projekti (v.a füüsilise isiku kinnistu liitumisprojekt) ja detailplaneeringu kooskõlastamine

tk

15,00

18,00

 

MUUDE TEENUSTE HINNAD

Imur-survepesuauto MAN-Eurmark (imupaagi maht 6,0 m3, veepaagi maht 2,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)

Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila RVP vastuvõtusõlmes

1 vedu arvestuses kuni 3 m³ Kohila valla piires

kord

15,00

18,00

1 vedu üle 3 kuni 6 m³ Kohila valla piires vastavalt tegelikule kogusele

m3

5,00

6,00

veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas

km

0,63

0,76

1 vedu väljastpoolt Kohila valda

vastavalt kokkuleppele

Torustike survepesu

tund

55,00

66,00

Rasva- ja liivapüüniste puhastamine (lisandub purgimismahu kohane hind)

tund

55,00

66,00

Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu)

kord

20,83

25,00

Laadur-ekskavaator JCB 4CX teenused(võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)

Kaeve- ja laadimistööd

tund

28,00

33,60

Lumetõrjetööd

tund

35,00

42,00

Piikamistööd hüdrovasaraga ROXON

tund

38,00

45,60

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud

Videouuringud Isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV)

tund

40,00

48,00

Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus)

tund

40,00

48,00

Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas

km

0,63

0,76

Sanitaartehnilised remondi- ja ehitustööd

Hoonesiseste toruummistuste likvideerimine seadme ROTHENBERGER baasil

tund

20,83

25,00

Väljakutsetasu

kord

15,00

18,00

Avariiväljakutsetasu (väljaspool tööaega)

kord

24,00

28,80

Töömehe tunnihinne

tund

15,00

18,00

Soodustus Kohila Maja OÜ halduses olevatele majadele

*

- 15%

Muruniitmistööd

Muruniitmine murutraktoriga HUSGVARNA

tund

20,00

24,00

Muruniitmine käsimuruniidukiga HUSGVARNA

tund

18,00

21,60

Muruniitmine trimmeriga HUSGVARNA

tund

18,00

21,60

Purgitava reovee vastuvõtmine

 

Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla admin.piirest

m3

3,20

3,84

Väljastpoolt Kohila valla admin.piire

m3

vastavalt igakordsele kokkuleppele

Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused

Maksegraafiku sõlmimise tasu

tk

1,5% võlgnevusest min 6,42 eur

1,5% võlgnevusest

min 7,70 eur

Maksegraafiku osamaksete tähtpäeva muutmine või maksegraafiku pikendamine

kord

2,91

3,50

Võlgnevuse menetlemise tasu

tk

5,50

6,60

Koopia valmistamine (A4, mustvalge, ühepoolne)

leht

0,08

0,10

Koopia valmistamine (A4, mustvalge, kahepoolne)

leht

0,17

0,20

 

*Märkused:

* Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi 1 tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale. Töötunde arvestatakse 30 minuti kaupa: s.t. kui töökestuseks on 1 tund ja 20 (või ka 15) minutit, läheb kirja väljakutsetasu+pool tundi, kui töö kestuseks on 1 tund ja 10 minutit, läheb kirja ainult väljakutse-tasu. Lisandub kasutatud materjalide maksumus.

Kui tööde teostamisega kaasneb vajadus transpordi järele, lisandub 1 euro (koos käibemaksuga) iga läbisõidu km kohta;

** Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda;

*** Ooteaeg eritehnikale MAN-EURMARK ja LAADUR-EKSKAVAATORile rakendub juhul kui tellitud tehnika ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal;

**** MAN-EURMARK masina baashind ei sisalda töö maksumust pikema imivoolikuga kui 10 m. Pikema imivooliku kasutamise puhul lisandub iga täiendava 10 m kohta tasu 4,80 eur (koos käibemaksuga).

 

Kohila Maja OÜ hinnakiri alates 01.06.2016.pdf