Kohila Maja

Introduction

Hea Vilivere küla ÜVK piirkonna kinnistu omanik!

Hea Vilivere küla ÜVK piirkonna kinnistu omanik!

OÜ Kohila Maja on alustanud Vilivere külas tehniliste tingimuste väljastamist kinnistute liitmiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Liitumisprotsess näeb välja järgmine:

1.           Kinnistu omanik (või volitatud esindaja) taotleb liitumiseks tehnilised tingimused. Taotlust on võimalik mugavalt täita ja esitada meie kodulehel. TAOTLUS

2.           Meie poolt väljastatakse tehnilised tingimused, mille alusel koostatakse (liituja poolt/tellimisel) liitumisprojekt. Projekti koostaja otsib liituja. OÜ Kohila Maja ei paku projekteerimise teenust.

3.           Liitumisprojekt esitatakse koos ehitusteatisega Ehitisregistri (www.ehr.ee ) kaudu kooskõlastamiseks ka vee-ettevõttele.

4.          Liituja esitab taotluse liitumislepingu sõlmimiseks .

5.           Liituja ja vee-ettevõte sõlmivad liitumislepingu (liitumine tasuta), mille alusel lubatakse kinnistusisesed torud liita vee-ettevõttele kuuluva liitumispunktiga.

6.           Liituja poolt korraldatud ehitustööde lõppedes, kuid enne kaevikute tagasitäidet kutsub liituja kohale vee-ettevõtte esindaja, kes kontrollib üle liitumise nõuetekohasuse ja paigaldab esmase kaugloetava veearvesti.

7.           Liituja ja vee-ettevõte sõlmivad teenuse kasutamise lepingu.