Aespa-Vilivere ÜVK küsitlus lisarahastuse taotlemiseks

Kohila Maja OÜ alustab 09.02.2021 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise küsitlusankeetide väljastamist Aespa aleviku ja Vilivere küla kinnistuomanikele. Küsitluse saajate valimisse kuuluvad osaliselt need kinnistuomanikud, kes asuvad Keila jõe reoveekogumisalal kuhu on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava kohaselt kavandatud ÜVK rajamine … Jätka Aespa-Vilivere ÜVK küsitlus lisarahastuse taotlemiseks lugemist