Meie Partnerid

Purgimisteenust osutavad partnerid:

1. Anmai OÜ – Andres Piirsalu: tel: 51 33 412; – paakauto maht ca 3 m³
2. FIE Roman Rudakov: tel: 55 569 990; – paakautode maht ca 14 m³
3. FIE Sergei Ojamäe: tel: 56 488 332; – paakauto maht ca 10 m³
4. Trans-Toomapojad OÜ: tel: 50 93 659; – paakautode maht ca 11m³, 15m³ ja 20m³
5. HardiTrans OÜ: tel: 53 542 663; – paakautode maht ca 5 m³ ja 10 m³


KINNISTUSISESTE TORUSTIKE PROJEKTEERIJAD JA EHITAJAD

Projekteerijad, kes võiksid teha kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekte

 1. Marko Raid: tel: 58 010 491; Aquare OÜ; aquare@aquare.ee
 2. Sten Suurmäe: tel: 52 85 575
 3. Klaus Treimann: tel: 55 652 430
 4. Signe Maddison: tel: 56 59 324
 5. Hans Tiitsmann : tel: 55 512 858
 6. Anne Unt: tel: 53 068 719

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “projekteerimine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .

Ehitajad, kes võiksid paigaldada kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikke.

 1. Kraavihall OÜ – kontakt tel – 56 494 025 või e-post: info@kraavihall.ee
 2. Bestkop OÜ – kontaktisik – Aivo Laadoga: tel: 53 785 222
 3. OÜ Mardisoo – kontaktisik – Hans Tiitsmann: tel: 55 512 858 või e-post hans@mardisoo.ee
 4. OÜ Heidomer – kontaktisik – Alvar Tähe: tel: 50 73 355 või e-post: heidomer@heidomer.ee; koduleht: www.heidomer.ee
 5. Torustikud OÜ – kontakt tel – 55 533 948 või e-post info@torustikud.ee; koduleht www.torustikud.ee

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “ehitamine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .