Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK projektÜF

Hea Aespa ja Vilivere elanik. Alates 15.07.2019 teostatakse Vilivere piirkonna ühisveevärgi- ja –reoveekanalisatsioonitorustike ja Aespa – Vilivere transiittorustike ehitustöödega ja alates 04.05.2020 teostatakse Aespa piirkonna ühisveevärgi- ja –reoveekanalisatsioonitorustike ehitustöödega ning anname teada Töövõtjate poolt planeeritud üldise ajagraafiku, mida on uuendatud … Jätka Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK projektÜF lugemist