Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK projekt 2019-2021ÜF

Hea Aespa ja Vilivere elanik.

Käesolevaks hetkeks on nii Vilivere külas kui ka Aespa alevikus 15.07.2019 ja 04.05.2020 alustatud ühisveevärgi- ja –reoveekanalisatsioonitorustike ehitustööd lõpetatud. Aespa aleviku teede, sh haljastuse taastamine jätkub 2022.a kevadel. 

AESPA VILIVERE KÄIMASOLEVA VK PROJEKTI PIIRKOND

AESPA ALEVIK
Tänavatorustikud ja liitumispunktid on rajatud.

Teede, sh haljastuse taastamine jätkub 2022.a kevadel vastavalt ilmastikuoludele.

Tehnilisi tingimusi saab taotleda kõigi kinnistute jaoks, millele on rajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalus!

Tehniliste tingimuste taotlust saab esitada SIIN

Koheselt on teenuse kasutamise võimalus olemas järgmistel Aespa aleviku isevoolse kanalisatsiooniga tänavatel, põikudes ja kinnistutel:

Erkuse põik, Erkuse tn, Hiie põik, Hiie tn, Ikaruse põik, Ikaruse tn, Kaseurva põik, Kaseurva tn, Kuu tn, Metsavana tn, Mäevana tee, Paberi tn, Papi tn, Saare tn, Suvila tee kinnistud 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28, Tagakuusiku põik, Tagakuusiku tn, Tselluloosi tn, Tähe tn.

Ülejäänud piirkondades avatakse teenus vastavalt sellele, kuidas ehitaja kõrvaldatud puudustega kanalisatsiooni vaakumkaevud vee-ettevõttele üle annab. Vastavat infot kajastame jooksvalt.

VILIVERE KÜLA

Tänavatorustikud ja liitumispunktid on rajatud.

Teenus on avatud kõikide liitumisvõimalusega kinnisute jaoks. Liitumisjuhised koos vajalike taotlusetaga on leitavad SIIT .

Lisaks hoidke end asjadega kursis ka meie Facebooki lehel „Kohila Maja