Teenustööde osutajad

Reovee äravedu

 1. Anmai OÜ Andres Piirsalu: tel: 51 33 412; - paakauto maht ca 3 m³
 2. Kivitech OÜ: tel: 54 574 292; - paakauto maht ca 10 m³
 3. FIE Sergei Ojamäe: tel: 56 488 332; - paakauto maht ca 10 m³
 4. Trans-Toomapojad OÜ: tel: 50 93 659; - paakautode maht ca 11m³, 15m³ ja 20m³

Kinnistusiseste torustikega seotud probleemid (ummistused, lekked jms)

 1. Caevur OÜ - tel. 53586545 / 57865300; e-post: caevur@gmail.com - torude lekked, külmumised, ummistused.
 2. Solar Service OÜ - tel. 53814184; e-post: solarserviceou@gmail.com - hoonevälised ummistused, miniekskavaatori ja Avant laaduriga tööde tellimise võimalus.
 3. OÜ Toru Ummi - tel. 5290560; e-post: urmas.veske@hotmail.com - majasisesed torutööd (boilerid, segistid, wc-potid, põrandaküte, aga ka tahkekütte katelde paigaldus)
 4. AK Nordbygg OÜ - tel. 56461123; e-post: aknordbygg@hotmail.com - toru- ja keevitustööd, väiksemad ummistused, lisaks vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja gaasilahenduste müük ja paigaldus.
 5. Triiber Haldus OÜ - tel. 55559988; e-post: kaarbert@gmail.com  Kinnistusiseste torustikega seotud probleemid (ummistused, lekked) väiksemad torutööd, kaevetööd.
 6. Fekto OÜ- tel. 5588811; e-post: info@fekto.ee Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine, rasvakaevu puhastus; kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu; hoonesiseste ummistuste likvideerimine; kanalisatsiooniuuringud kaameraga; liivapüüduri tühjendus.
 7. Artom OÜ- tel: 56308014(eesti k), 56746800(vene k/eesti k); e-post: info@kanall.ee, koduleht: www.kanall.ee

Kinnistusiseste torustike projekteerijad

Projekteerijad, kes võiksid teha kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekte

 1. A&K Grupp OÜ - tel 508 3374; e-post info@akgrupp.eu
 2. Aquare OÜ (Marko Raid) - tel 58 010 491; e-post aquare@aquare.ee
 3. Sten Suurmäe - tel 52 85 575
 4. Klaus Treimann - tel 55 652 430
 5. Signe Maddison - tel 56 59 324
 6. OÜ Mardisoo (Hans Tiitsmann) - tel 55 512 858; e-post hans@mardisoo.ee
 7. Anne Unt - tel 53 068 719
 8. OÜ Heidomer (Alvar Tähe) - tel 50 73 355; e-post heidomer@heidomer.ee; koduleht www.heidomer.ee
 9. Sejuna OÜ - tel  51961115(vene k) e-post: sejuna72@gmail.com
 10. Dvsleon OÜ tel +37256848690 ( vene/eesti keel) e-post dvsleon.ou@gmail.com
 11. Triiber Haldus OÜ - tel 55559988; e-post kaarbert@gmail.com
 12. CCG Ehitus OÜ - tel 56872401; e-post ccgehitus@gmail.com

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks "projekteerimine" ning tegevusala liigiks "ühisveevärk või -kanalisatsioon" .

Kinnistusiseste torustike ehitajad

Ehitajad, kes võiksid paigaldada kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikke.

 1. A&K Grupp OÜ - tel 5083374; e-post info@akgrupp.eu
 2. Kraavihall OÜ - tel 56494025 ;e-post info@kraavihall.ee
 3. Bestkop OÜ (Aivo Laadoga) - tel 53785222
 4. OÜ Mardisoo (Hans Tiitsmann) - tel 55512858; e-post hans@mardisoo.ee
 5. OÜ Heidomer (Alvar Tähe) - tel 5073355; e-post heidomer@heidomer.ee; koduleht www.heidomer.ee
 6. Torustikud OÜ - tel - 55533948; e-post info@torustikud.ee; koduleht www.torustikud.ee
 7. Solar Service OÜ - tel 53814184; e-post solarserviceou@gmail.com
 8. OÜ Toru Ummi - tel 5290560; e-post urmas.veske@hotmail.com
 9. Sejuna OÜ - tel  51961115 (vene k); e-post: sejuna72@gmail.com 
 10. Dvsleon OÜ tel +37256848690 ( vene/eesti keel) e-post dvsleon.ou@gmail.com
 11. Triiber Haldus OÜ - tel 55559988; e-post kaarbert@gmail.com
 12. EstRein Team OÜ - tel. 53959221; e-post rein.raiend@hotmail.com
 13. CCG Ehitus OÜ - tel 56872401; e-post ccgehitus@gmail.com
 14. Artom OÜ- tel: 56308014(eesti k), 56746800(vene k/eesti k); e-post: info@kanall.ee, koduleht: www.kanall.ee

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks "ehitamine" ning tegevusala liigiks "ühisveevärk või -kanalisatsioon" .