Veearvestite taatlemine

Kohila Maja OÜ teostab vastavalt kehtivale seadusandlusele veearvestite taatlemist. Arvesti taatlemiseks võetakse kliendiga ühendust meile teadaolevate kontaktide kaudu. Kui teie telefon või e-posti aadress on muutunud palun teavitage muutunud kontaktanmetest ka vee-ettevõtet (e-post kohilamaja@kohilamaja.ee , telefon 58470685).

Aespa alevikus ja Vilivere külas luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga 204-le kinnistule

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas OÜ Kohila Maja taotluse projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“ täiendavaks rahastamiseks summas 1 390 725,97 eurot, millest KIK toetuse osa on 1 127 956,80 eurot (85%) ja Kohila valla omafinantseering 199 051,20 eurot (15%). Tulenevalt Riigikohtu 07.05.2020 otsusest…

Aespa ringtee asfaldilõigu ehitus

Aespa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti annab teada: Perioodil 30.06-31.08.21 toimuvad Aespa ringtee lõigus Põhjala tänavast kuni Entusiasti bussipeatuseni ÜVK torustike paigaldustööd ning tee muldkeha vahetus ja tee rekonstrueerimine. Ehitatavas lõigus on kohati üks sõidusuund suletud…

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 21. juuni 2021. a Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem. Soojad ja päikesepaistelised ilmad rõõmustavad meid,…

Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!

Hea kinnistuomanik! Kui sinule kuulub kinnistu piirkonnas, kus on võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga (või on see võimalus üsna pea tekkimas), siis soovitame tutvuda viimases valla ajalehes ilmunud artikliga “Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!”. Artikkel asub leheküljel 5 ning seda…

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumine Vilivere külas

Oleme alustanud tehniliste tingimuste väljastamist Vilivere külas kinnistute liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Liitumisprotsessi kohta leiate täpsemat infot SIIT . Olgugi, et oleme valmis kinnistuid ühistorustikega liitma, rõhutame, et hetkel puudub võimalus vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks (ootame Saku vallas rajatava reovee…

KIK lõpetab taotluste vastuvõtu eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetamiseks 20. aprillil 2021

Tähelepanu! Vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt 07.04.21 väljastatud pressiteatele lõpeb 20. aprillil 2021 taotluste vastuvõtt eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks seoses eelarve täitumisega. „Taotlusvooru kinnitatud eelarvest, 15,3 miljonist eurost, on rahastusotsustega kaetud 14,1 miljonit eurot, seega on eelarve maht peaaegu…

Info Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohta

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) käimasolevas tööpiirkonnas on ehitustööd planeeritud lõpetada 2021. aasta jooksul, mõningad taastamis- ja haljastustööd võivad lükkuda ka 2022. aastasse. Paljudel tänavatel on torustikud rajatud ja kinnistute piiridele liitumispunktid valminud, mistõttu tuntakse suurt…