MEELDETULETUS! Tarbi joogivett säästlikult!

Möödunud nädalavahetusega saabus Eestisse kauaoodatud suvesoojus koos esimese äreva pühapäevaga Kohila veevärgi ja veeklientide (nende endi teadmata) jaoks, mil Kohila alevis ja selle lähiümbruses asuti justkui kokkulepitult ühel ajal kastma / basseine täitma ja kahjuks seda kõike puhastatud joogiveega. See…

Omavoliline ühisveevärgi või -kanalisatsiooni kasutamine on vargus

Veidi üle kolme aasta tagasi avaldasime samasisulise artikli ning alustame käesolevatki lihtsa tõdemusega – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse olemasolu on hüve. Kui eelmist artiklit avaldades oli Kohila vallas ligi 1050 ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni liitumise võimalusega kinnistut, siis käesolevat kirjatükki…

PLAANIVÄLISED VEEKATKESTUSED AESPAS JA VILIVERES

Seoses veelekke otsimisega võib täna (20.veebruaril) esineda Vilivere külas ning Aespa aleviku Mäevana tee ja Ühistute tee piirkonnas lühiajalisi veeteenuse katkestusi kell 13:00-17:00. Veelekke otsimine pikemate veekatkestustega võib jätkuda ka öistel tundidel vahemikus 22:00-05:00. 💧Palun varuge katkestuse ajaks mõistlik veevaru.…

Veeteenuse häired Hageri alevikus ja Sutlema külas

Seoses elektriühenduse puudumisega Hageri aleviku ja Sutlema küla puurkaev-pumplate piirkonnas esineb häireid ka veeteenuse osutamisel. Sutlema küla ja Hageri aleviku puurkaev-pumplad töötavad hetkel elektrigeneraatorite toitel. Generaatoreid ei hoita töös ööpäevaringselt. Täna, so 17.detsembril, on veeteenus kättesaadav kuni 22:00. Palun varuge…

Teavitus plaanivälistest veekatkestustest

Hea klient! Anname teada, et seoses veeavariiga teostatakse täna öösel (24.nov) vastu laupäeva (25.nov) Kohila alevis ning Masti, Pukamäe ja Urge külades veelekke otsinguid, mis toob endaga kaasa lühiajalisi veekatkestusi. Veekatkestused toimuvad ajavahemikul 01:00-06:00. Palume arvestada lühiajaliste veeteenuse katkestustega muuhulgas vett tarbivate kodumasinate…

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

OÜ Kohila Maja esitas käesoleva aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse hinna määramiseks. Hinna muutuse taotluse esitamise peamiseks põhjuseks on kulude ja investeeringute mahu kasv. Konkurentsiamet määras 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse…

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja lõpetab järkjärgult kastmisvee koguste tagasiarvestuse. Senini on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajatel olnud võimalus taotleda vee-ettevõttelt täiendava veearvesti paigaldamist kastmisvee arvestamiseks, mis lahutatakse ühiskanalisatsiooni suunatud reovee kogusest. Viimastel aastatel on sagenenud suvised põuaperioodid, mil…