Hinnakiri

Kinnitatud Konkurentsiameti 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 

  Tegevusvaldkond  MõõtühikHind käibemaksuta EURHind käibemaksuga EUR
VESI
Elanikkond (kehtib alates 01.11.2023)m31,702,07
Asutused (kehtib alates 01.11.2023)m31,842,24
REOVESI
Elanikkond (kehtib alates 01.11.2023)m33,223,93
Asutused (kehtib alates 01.11.2023)m33,484,25


Kinnitatud Kohila Maja OÜ juhatuse koosoleku otsusega

VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!):
Mehaanilise veearvesti näidu võtmine kliendi soovil või lepingutingimuste rikkumise tõttukord6,507,93
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) *tund25,0030,50
Veearvesti ekspertiistk92,00112,24
Veearvesti plommimine koos väljakutsega (väljaarvatud peaveearvesti esmane plommimine)tk14,7518,00
Veemõõdusõlme tööd€/sõlmkalkulatsiooni alusel
Veetorustiku surveproovi läbiviiminekord25,0030,50
Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine (lisandub analüüside ja transpordi tasu)tk12,5015,25
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon*tund25,0030,50
 
MUUDE TEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!)
Imur-survepesuauto Scania-Eurmark (imupaagi maht 8,0 m3, veepaagi maht 6,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)
Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila reoveepuhasti vastuvõtusõlmes (Vetuka tee 22, Vilivere küla), max voolikute pikkus 25m
1 vedu kuni 3 m3 Kohila valla piireskord24,3029,65
1 vedu 3 kuni 8 m3 Kohila valla piires vastavalt tegelikule koguselem38,109,88
Veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaaskm1,201,46
Täiendav imivoolik 20m8,009,76
Torustike survepesu (sh ooteaeg objektil)*tund85,00103,7
Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu)kord20,8325,41
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud*
Videouuringud isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV)tund40,0048,80
Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus)tund40,0048,80
Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaaskm1,201,46
Purgitava reovee vastuvõtmine
Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla piiresm35,807,08
Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused
Maksegraafiku sõlmimise tasutk1,5% võlgnevusest min 6,42 eur

1,5% võlgnevusest min 7,83 eur

Võlgnevuse menetlemise tasutk5,506,71

*Märkused:

Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi ühe tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale.

Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest kahekordset tunnitasu.