Hinnakiri

Kinnitatud Konkurentsiameti 30.03.2020 otsusega nr 9 3/2020 001

  Tegevusvaldkond  MõõtühikHind käibemaksuta EURHind käibemaksuga EUR
VESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020)m31,401,68
Asutused (kehtib alates 01.06.2020)m31,551,86
REOVESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020)m32,362,83
Asutused (kehtib alates 01.06.2020)m32,653,18

Kinnitatud Kohila Maja OÜ nõukogu koosoleku 07.05.2019.a otsusega

Kehtib 01.07.2019

ALLJÄRGNEVAID TEENUSEID OSUTAME VÕIMALUSEL PÕHITÖÖDE JA -KOHUSTUSTE KÕRVALT!
VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD:
Mehaanilise veearvesti näidu võtmine kliendi soovil või lepingutingimuste rikkumise tõttukord6,507,80
Veeühenduse avamine ja sulgemine kliendi tellimuselkord13,3316,00
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) *tund16,6720,00
Veearvesti ekspertiis (transport+ekspertiis akrediteeritud laboris)tk50,0060,00
Veearvesti plommimine (väljaarvatud peaveearvesti esmane plommimine)tk5,426,50
Kaugloetav kastmisveearvesti (lisanduvad paigaldusega seonduvad kulud)tk68,7582,50
Mehaaniline kastmisveearvesti (lisanduvad paigaldamisega seonduvad kulud)tk32,0038,40
Veemõõdusõlme tööd€/sõlmkalkulatsiooni alusel
Veetorustiku surveproovi läbiviiminekord25,0030,00
Veetorustiku sulatamine aurutaja Kärcher abiltund40,0048,00
Veetorude ja kaablite asukoha määramine (min. arvestuslik aeg 1 tund)tund40,0048,00
Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine (lisandub analüüside tasu)tk12,5015,00
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioontund25,0030,00
 
ALLJÄRGNEVAID TEENUSEID OSUTAME VÕIMALUSEL PÕHITÖÖDE JA -KOHUSTUSTE KÕRVALT!
MUUDE TEENUSTE HINNAD
Imur-survepesuauto MAN-Eurmark (imupaagi maht 6,0 m3, veepaagi maht 2,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)
Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila reoveepuhasti vastuvõtusõlmes (Vetuka tee 22, Vilivere küla)
1 vedu kuni 3 m3 Kohila valla piireskord16,5019,80
1 vedu 3 kuni 6 m3 Kohila valla piires vastavalt tegelikule koguselem35,506,60
Veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaaskm0,881,06
Täiendav imivoolik 10mtk4,004,80
Torustike survepesutund55,0066,00
Rasva- ja liivapüüniste puhastamine (lisandub veo hind)tund55,0066,00
Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu)kord20,8325,00
Laadur-ekskavaator JCB 4CX teenused* 
Kaeve- ja laadimistöödtund28,0033,60
Lumetõrjetöödtund35,0042,00
Piikamistööd hüdrovasaraga ROXONtund38,0045,60
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud*
Videouuringud isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV)tund40,0048,00
Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus)tund40,0048,00
Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaaskm0,881,06
Sanitaartehnilised remondi- ja ehitustööd
Hoonesiseste ummistuste likvideerimine seadme ROTHENBERGER baasiltund20,8325,00
Väljakutsetasukord15,0018,00
Avariiväljakutsetasu (väljaspool tööaega)kord24,0028,80
Töömehe tunnitasutund15,0018,00
Töödele lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaaskm0,881,06
Muruniitmistööd
Muruniitmine murutraktoriga HUSGVARNAtund20,0024,00
Muruniitmine käsimuruniidukiga HUSGVARNAtund18,0021,60
Muruniitmine trimmeriga HUSGVARNAtund18,0021,60
Purgitava reovee vastuvõtmine
Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla piiresm33,203,84
Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused
Maksegraafiku sõlmimise tasutk1,5% võlgnevusest min 6,42 eur

1,5% võlgnevusest min 7,70 eur

Võlgnevuse menetlemise tasutk5,506,60

*Märkused:

Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi ühe tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale. Töötunde arvestatakse 15 minuti täpsusega.

Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnitasu.

Ooteaeg eritehnikale MAN-EURMARK ja LAADUR-EKSKAVAATORile rakendub juhul kui tellitud tehnika ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal.