Kraanivesi on puhas vesi

Kohila ühisveevärgi vee kvaliteet on parimaid Eestis. Kvaliteedi näitajad on kordades paremad õigusaktidega kehtestatud normidest!

Vaata lisaks

Viimased uudised

Omavoliline ühisveevärgi või -kanalisatsiooni kasutamine on vargus

Veidi üle kolme aasta tagasi avaldasime samasisulise artikli ning alustame käesolevatki lihtsa tõdemusega – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse olemasolu on hüve. Kui eelmist artiklit avaldades oli Kohila vallas ligi 1050 ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni liitumise võimalusega kinnistut, siis käesolevat kirjatükki…

PLAANIVÄLISED VEEKATKESTUSED AESPAS JA VILIVERES

Seoses veelekke otsimisega võib täna (20.veebruaril) esineda Vilivere külas ning Aespa aleviku Mäevana tee ja Ühistute tee piirkonnas lühiajalisi veeteenuse katkestusi kell 13:00-17:00. Veelekke otsimine pikemate veekatkestustega võib jätkuda ka öistel tundidel vahemikus 22:00-05:00. 💧Palun varuge katkestuse ajaks mõistlik veevaru.…

Veeteenuse häired Hageri alevikus ja Sutlema külas

Seoses elektriühenduse puudumisega Hageri aleviku ja Sutlema küla puurkaev-pumplate piirkonnas esineb häireid ka veeteenuse osutamisel. Sutlema küla ja Hageri aleviku puurkaev-pumplad töötavad hetkel elektrigeneraatorite toitel. Generaatoreid ei hoita töös ööpäevaringselt. Täna, so 17.detsembril, on veeteenus kättesaadav kuni 22:00. Palun varuge…

Meist

Kohila Maja OÜ on Kohila valla omandis olev ettevõte, kes on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust osutavaks vee-ettevõtjaks Kohila alevi, Prillimäe, Hageri ja Aespa aleviku ning Salutaguse, Sutlema, Vilivere, Masti ning Pukamäe küla reoveekogumisaladel.