Kohila Maja

Kraanivesi on puhas vesi

Kohila ühisveevärgi vee kvaliteet on parimaid Eestis. Kvaliteedi näitajad on kordades paremad õigusaktidega kehtestatud normidest!

Vaata lisaks

Viimased uudised

Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!

Hea kinnistuomanik! Kui sinule kuulub kinnistu piirkonnas, kus on võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga (või on see võimalus üsna pea tekkimas), siis soovitame tutvuda viimases valla ajalehes ilmunud artikliga “Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!”. Artikkel asub leheküljel 5 ning seda…

Meist

Kohila Maja OÜ on Kohila valla omandis olev ettevõte, kes on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust osutavaks vee-ettevõtjaks Kohila alevis, Prillimäe, Hageri ja Aespa alevikus ning Salutaguse, Sutlema, Vilivere, Masti ning Pukamäe külade reoveekogumisaladel.