Kraanivesi on puhas vesi

Kohila ühisveevärgi vee kvaliteet on parimaid Eestis. Kvaliteedi näitajad on kordades paremad õigusaktidega kehtestatud normidest!

Vaata lisaks

Viimased uudised

Teavitus plaanivälistest veekatkestustest

Hea klient! Anname teada, et seoses veeavariiga teostatakse täna öösel (24.nov) vastu laupäeva (25.nov) Kohila alevis ning Masti, Pukamäe ja Urge külades veelekke otsinguid, mis toob endaga kaasa lühiajalisi veekatkestusi. Veekatkestused toimuvad ajavahemikul 01:00-06:00. Palume arvestada lühiajaliste veeteenuse katkestustega muuhulgas vett tarbivate kodumasinate…

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

OÜ Kohila Maja esitas käesoleva aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse hinna määramiseks. Hinna muutuse taotluse esitamise peamiseks põhjuseks on kulude ja investeeringute mahu kasv. Konkurentsiamet määras 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse…

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja lõpetab järkjärgult kastmisvee koguste tagasiarvestuse. Senini on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajatel olnud võimalus taotleda vee-ettevõttelt täiendava veearvesti paigaldamist kastmisvee arvestamiseks, mis lahutatakse ühiskanalisatsiooni suunatud reovee kogusest. Viimastel aastatel on sagenenud suvised põuaperioodid, mil…

Meist

Kohila Maja OÜ on Kohila valla omandis olev ettevõte, kes on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust osutavaks vee-ettevõtjaks Kohila alevi, Prillimäe, Hageri ja Aespa aleviku ning Salutaguse, Sutlema, Vilivere, Masti ning Pukamäe küla reoveekogumisaladel.