Personal

Vahur Tarkmees                     Vivika Urb                             Merike Orgmäe
Juhatuse esimees     Finantsjuht / Juhatuse liige        Sekretär-raamatupidaja

Aare Ader                              Taivo Eylandt                          Andy Merisaar
Tootmisjuht                       Tootmisspetsialist               Veepuhastusjaamade operaator

Bert Käär                                 Hillar Laan
Võrguoperaator                   Autojuht – Lukksepp