Korraldatud purgimisteenus

Korraldatud purgimisteenuse osutamine alates 2025. aasta jaanuarist

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus toob ümberkorraldusi reoveekogumise aladel alates 01.01.2025.  Nimelt kinnistul, mis asub reoveekogumisalal reostuskoormusega üle 2000 inimekivalendi (edaspidi ie), kuid millel puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooni teenusega ühiskanalisatsiooni puudumise tõttu, on vee-ettevõtja kohustatud korraldama purgimisteenuse isiku nõudmisel kuni kaks korda kuus. Sealjuures on kinnistu omaniku või valdaja kohustus tagada reoveemahuti lekkekindlus ning reoveemahuti peab olema sellise mahutavusega, mis võimaldab koguda vähemalt kahe nädala jooksul tekkiva reovee. Samuti peab kogumismahuti asukoht olema purgimisteenust osutavale autole ligipääsetav. Korraldatud purgimisteenuse puhul on äraveetava reovee kuupmeetri hind võrdne piirkonnas kehtiva ühiskanalisatsiooni hinnaga ehk käesoleval juhul 3,93 €/m3.

TÄHELEPANU!

Arvestades, et korraldatud purgimisteenuse näol on tegemist vee-ettevõtete jaoks täiesti uue ja esmakordse kohustusega, siis palume mõistvat suhtumist teenuse korraldamisega seonduva puhul.