Õigusaktid

Riiklikud õigusaktid:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Rakendusaktid (määrused) leitavad siit:

Veeseadus
Rakendusaktid (määrused) leitavad siit:

Jäätmeseadus
Rakendusaktid (määrused) leitavad siit:

Hädaolukorra seadus

Määrus „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“
Rakendusaktid (määrused) leitavad siit:

Keskkonnatasude seadus
Rakendusaktid (määrused) leitavad siit:

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus