Avaldus teenustööde tellimiseks

Soovin tellida: (märkige ära soovitud teenus)
veemõõdusõlme ehitustveemõõtja paigaldustveemõõtja plommimistveemõõdusõlme rekonstrueerimistveeühenduse avamist/sulgemistveetorustiku survestamistvälisveetorustike veelekete otsimineväliskanalisatsioonitorustiku puhastamist survepesuautogakanalisatsiooniühenduse avamist/sulgemistkanalisatsioonitorustike videouuringudmajasisevõrgu kanalisatsiooniummistuse likvideerimistfekaalivedu paakautogaveearvesti näidu fikseerimist

EraisikÄriettevõte

Teenustööde tellimisega võtab avalduse täitja endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt:
OÜ Kohila Maja kehtivale teenustööde hinnakirjalekoostatud ja avalduse esitaja poolt aktsepteeritud hinnapakkumisele

Avalduse lisa: Kohila Maja hinnapakkumus või muu asjakohane dokument