Vee- ja kanalisatsiooniteenus

Alljärgnevalt leiate infot vee- ja kanalisatsiooniteenusega seonduva kohta.
Teile huvipakkuva teemaga tutvumiseks klõpsake vastaval pealkirjal.

Vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitumine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise juhend koos vajalike taotlustega on leitav SIIT .

Hinnakiri

Hinnakiri alates 01.06.2020

Hinnakiri on kinnitatud Konkurentsiameti 30.03.2020 otsusega nr 9 3/2020 001

E-arved

E-arvete tellimiseks internetipanka tuleb sellest esmalt teavitada vee-ettevõtet.
Kohila Majale tuleb edastada panga nimi ja kontonumber, kuhu arveid soovitakse ning kontoomaniku isikukood.

E-arved saadetakse panka 10.kuupäevaks ning esimese e-arve laekumisel tuleb kliendil internetipangas ka kinnitada, et Kohila Maja poolt saadetud arved on aksepteeritud.

Kastmisvee näidu edastamine

Ühisveevärgi vee kasutamisel kastmisveena (või õueveena üldiselt, mida ei suunata ühiskanalisatsiooni) on võimalik täiendava kastmisveearvesti paigaldamisel tarbitud vesi maha arvestada reovee mahust.

Kinnistutel, kus on senini kasutusel mehaanilised kastmisvee arvestid tuleb kliendil iga kuu lõpus, kui kastmisvett on tarvitatud, edastada Kohila Majale veenäit. Näitu on võimalik edastada meie kodulehel oleva vormi kaudu SIIT , kirjutades meile aadressil kohilamaja@kohilamaja.ee või helistades meie üldnumbril 5847 0685.

Mehaaniliste kastmisvee arvestite näitude jätkuval teatamata jätmisel tarbmiskuul võidakse ühel hetkel lõpetada  kastmisvee mahaarvestamine reovee kogusest. 

Kastmisvee arvestina on võimalik tellida ainult Kohila Majalt kaugloetav arvesti, mis ühildub meie programmidega ning näit loetakse üldvee näiduga samal ajal. Nii ei pea klient igakuiselt näidu teavitamist meeles pidama.

Uusi mehaanilisi kastmisveearvesteid Kohila Maja ei aksepteeri.

Juhime tähelepanu, et OÜ Kohila Majal vee-ettevõtjana on õigus lõpetada kastmisvee mahaarvestamine kanalisatsioonist tarbitava vee koguste piiramiseks, kui see vajadus tuleneb ühisveevärgiteenuse osutamiseks kasutatava põhjavee varude vähenemisest või vähenemise ohust, sest esmajärjekorras tuleb tagada eluks vajaliku joogivee kättesaadavus.

Kinnistu omaniku vahetus ja uue teenuse osutamise lepingu sõlmimine

Kui kinnistu on vahetanud omanikku tuleb sellest vee-ettevõtet teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul.

Infot omaniku vahetusest võib edastada nii kinnistu endine kui ka uus omanik saates aadressile kohilamaja@kohilamaja.ee uue omaniku nime, isikukoodi ja kontaktandmed.

Uue teenuse osutamise lepingu sõlmisega muutub eelmine leping kehtetuks.