Vee karedus

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) soolad.

Majapidamises puututakse vee karedusega enim kokku kodumasinates tekkiva katlakivi tõttu ning seepärast peetakse karedat ehk katlakivi põhjustavat vett pigem nuhtluseks. Sellegi poolest on kaltsim ja magneesium inimese organismile ka vajalikud elemendid, milleta osutuksid võimatuks paljud elutähtsad funktsioonid nagu närviimpulsside ülekanne, lihaste kokkutõmbed, immuunsus või vere hüübimine. Kuna kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud, puudub Eesti joogivee kvaliteeti puudutavas seadusanduluses ka piirnorm kareduse jaoks.

Sõltuvalt vee kareduse väärtusest liigitatakse vett:

Pehme 0…1  mg-ekv/l
Mõõdukalt pehme 1…2  mg-ekv/l
Nõrgalt kare 2…3  mg-ekv/l
Mõõdukalt kare 3…4  mg-ekv/l
Kare 4…6  mg-ekv/l
Väga kare > 6    mg-ekv/l

OÜ Kohila Maja teenuspiirkonnas on vee üldkaredust määratud Kohila alevi ja Aespa aleviku veetöötlusjaamas.

Kohila alevi veetöötlusjaam:

Proovivõtu kuupäev Näitaja Ühik Tulemus Piirnorm TEISENDUS MÄRKUS
12.09.2023 Üldkaredus mg-ekv/l 4,1 - =  2,05 mmol/l Kare
22.09.2022 Üldkaredus mmol/l 2,16 - =  4,32 mg-ekv/l Kare

Aespa aleviku veetöötlusjaam:

Proovivõtu kuupäev Näitaja Ühik Tulemus Piirnorm TEISENDUS MÄRKUS
12.09.2023 Üldkaredus mg-ekv/l 2,3 - = 1,15 mmol/l Nõrgalt kare

 

10.10.2022 Üldkaredus mmol/l 1,45 - = 2.9 mg-ekv/l Nõrgalt kare

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühik mg/l Ca mg-ekv/l mmol/l °DH (GER) °Clark (UK) F kraad (FRA) ppm (USA)
1 mg/I CA 1 0,05 0,025 0,14 0,175 0,25 2,5
1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2,8 3,5 5 50
1 mmol/l 40 2 1 5,61 7,02 10 100
1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17,8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0,2 0,1 0,56 0,70 1 10
1 ppm (USA) 0,4 0,02 0,01 0,056 0,070 0,1 1