pilt

 

 

 logo-eesti

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastuse perioodist 2014-2020 on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamiseks juhul kui üle 60% elanikest, kelle tarbeks torustikud rajatakse, juba taotluse kirjutamise hetkel näitavad üles valmidust liituda rajatavate süsteemidega. Juhul kui huvi on väiksem kui 60% elanikkonnast, ei saa ühtekuuluvusfondi taotlust esitada. Valla ja vee-ettevõtja oma ressurssidega ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Vilivere ja Aespa asumitesse rajada ei ole võimalik.

Eeltoodust tulenevalt viis OÜ Kohila Maja koostöös ASiga Infragate Eesti perioodil - märts kuni september 2015.a läbi küsitluse Aespa aleviku ja Vilivere küla kinnistuomanike seas.
Allolevas esitame piirkonna hetkeseisu kirjelduse, küsitluse läbiviimise metoodika ning  küsitluse tulemused.

Veemajandusprojekt ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks