pilt

 

 

 logo-eesti

Kohila Maja OÜ annab teada, et alates detsembrist 2015 oleme alustanud kaugloetavate veearvestite paigaldusega. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Iga kliendiga, kelle veearvesti läheb vahetusse, võetakse ühendust, lepitakse kokku arvesti vahetuse kuupäev ja kellaaeg. Juhul, kui klient soovib eraldi olemasoleva veemõõdusõlme väljaehitust või selle rekonstrueerimist, tuleb selle eest eraldi tasuda.

Kliendid, kellele on kaugloetav veearvesti paigaldatud, ei pea enam veenäitu teatama. Veenäidud kogutakse Kohila Maja OÜ töötajate poolt ning näitude alusel väljastatakse arve. Kui on paigaldatud eraldi arvesti kastmisvee ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks, siis antud arvesti näit tuleb siiski ise teatada. Küll aga on võimalik Kohila Maja OÜ-le tellida ka selliste arvestite väljavahetamine kaugloetava arvesti vastu.

Juhime kõigi kastmisveearvesteid ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks paigaldatud veearvestite omanike kontrollima oma veearvestite taatluse kehtivust sest kehtivuse lõppenud arvestite korral Kohila Maja OÜ kanalisatsiooni teenuse osutamise eest tagasiarvestust ei tee.