pilt

 

 

 logo-eesti

Veearvesti (ei mehaaniline, ultrahelil vm tüüp) ei tekita mitte mingisuguseid komplikat-
sioone
teistes veesüsteemidega ühendatud seadmete töös.
Pigem on siiski tegu seadme endaga. Kohila Maja OÜ annab veetöötlusjaamast võrku vett
kogu aeg ühesuguse survega ja see on meie väljundil täpselt 3 bar-i. Sõltuvalt tarbija
asukohast kõrgusmärgiliselt on surve tarbimispunktis kas siis veidi rohkem või väiksem.
Vastavalt asula tarbimisele võib veerõhk torustikus kõikuda, kuid mitte kunagi üle
tarbimispunkti nominaalrõhu. Veearvesti oma olemuselt on tegelikult toru, mille sisse on paigutatud mõõte andur ja
tagasivoolu kompensaator, veearvesti ei ole pump, mis veerõhku oleks suuteline tõstma.
Et, ehk kui Teie tarbimis punktis on rõhk enne arvestit 3 bar-i siis on rõhk ka pärast
arvestit 3 bar-i (ühendatud anumate reegel). Boileri ülerõhuklapi tilkumise taga võib peituda mitu probleemi; 1. Ülerõhuklapp ei vasta nõutud rõhule. 2. Termostaat on rikkis. Ei lülitu välja etteantud temperatuuril. jne Lahendus: Ei soovitaks Teil kohe boilerit välja vahetama hakata. Esmalt vaadake, kui kõrgeks
tõuseb boileris temperatuur hetkel, kui see kütmise lõpetab.
Mida kõrgem temperatuur seda suurem on paisumine ning sellest tulenev rõhk.
Kuna veemõdusõlmes on tagasilöögi klapp (vähemalt vastavalt kehtivatele nõuetele peab
see seal olema) ja ka boilerite ees on kahesüsteemne klapp (osadel eraldi) millest üks
osa töötab tagasilöögiklapina ja teine ülerõhuklapina, tõuseb just boileris endas rõhk,
kütmisest tuleneva mahupaisumise arvelt.
Üldiselt ei soovitata vett kütta enam kui 65-70 kraadi. Kontrollida termostaadi korrasolekut, kas ta lülitab kütte keha välja õigel temperatuuril?
Vajadusel vähendada kütte temperatuuri. Veel ühe lahendusena on võimalik paigaldada
boileri ja tagasilöögiklapi vahele kompensaartor. See on väike kuni 5 liitrine mahuti,
mis on täidetud õhuga ning amortiseerib sellised rõhu tõusud. Seega võime kinnitada Teile, et veearvestid, sõltumata nende tüübist ei tekita
veevõrgus mingeid rõhutõusu anomaaliaid.