Introduction

Aespa ringtee asfaldilõigu ehitus

Aespa ringtee asfaldilõigu ehitus

Aespa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti annab teada:

Perioodil 30.06-31.08.21 toimuvad Aespa ringtee lõigus Põhjala tänavast kuni Entusiasti bussipeatuseni ÜVK torustike paigaldustööd ning tee muldkeha vahetus ja tee rekonstrueerimine. Ehitatavas lõigus on kohati üks sõidusuund suletud ning liiklus on korraldatud eesõigusmärkidega.

Ehitaja loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.