Teavitus plaanivälistest veekatkestustest

Hea klient! Anname teada, et seoses veeavariiga teostatakse täna öösel (24.nov) vastu laupäeva (25.nov) Kohila alevis ning Masti, Pukamäe ja Urge külades veelekke otsinguid, mis toob endaga kaasa lühiajalisi veekatkestusi. Veekatkestused toimuvad ajavahemikul 01:00-06:00. Palume arvestada lühiajaliste veeteenuse katkestustega muuhulgas vett tarbivate kodumasinate…

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

OÜ Kohila Maja esitas käesoleva aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse hinna määramiseks. Hinna muutuse taotluse esitamise peamiseks põhjuseks on kulude ja investeeringute mahu kasv. Konkurentsiamet määras 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse…

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja lõpetab järkjärgult kastmisvee koguste tagasiarvestuse. Senini on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajatel olnud võimalus taotleda vee-ettevõttelt täiendava veearvesti paigaldamist kastmisvee arvestamiseks, mis lahutatakse ühiskanalisatsiooni suunatud reovee kogusest. Viimastel aastatel on sagenenud suvised põuaperioodid, mil…

KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Edastame info, et KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega. Taotlusvoor avati 16. jaanuaril kell 10 ning suleti samal päeval kell 17. Täpsem info SIIT

Hüdrandid – ligipääs päästemeeskonnale

Hea valla elanik! Õues on ilus ja väga lumine talveilm, suusatamiseks sobilik, kuid päästemeeskondadele natukene probleeme tekitav. Nimelt ei pääse nad hästi ligi veevõtukohtadele sh asulate hüdrandivõrgustikule. Seetõttu pöörduvad nad meie kõigi poole palvega hoida silma peal ja vajadusel puhastada…
❗🚰⚙️❗️TINGITUNA ILMASTIKUOLUDEST tuleb olla valmis ka veevarustuse häireteks tulenevalt elektrikatkestustest. SUTLEMA küla katkestused on kõige tõenäolisemad. Seetõttu tuletame meelde, et mõistlik veevaru on mõne tunniste katkestuste puhul suureks abiks (soovitavalt 10 liitrit inimese kohta). Kui Kohilas alevis käivitub elektrikatkestuse ajal…