Hüdrandid – ligipääs päästemeeskonnale

Hea valla elanik! Õues on ilus ja väga lumine talveilm, suusatamiseks sobilik, kuid päästemeeskondadele natukene probleeme tekitav. Nimelt ei pääse nad hästi ligi veevõtukohtadele sh asulate hüdrandivõrgustikule. Seetõttu pöörduvad nad meie kõigi poole palvega hoida silma peal ja vajadusel puhastada…
❗🚰⚙️❗️TINGITUNA ILMASTIKUOLUDEST tuleb olla valmis ka veevarustuse häireteks tulenevalt elektrikatkestustest. SUTLEMA küla katkestused on kõige tõenäolisemad. Seetõttu tuletame meelde, et mõistlik veevaru on mõne tunniste katkestuste puhul suureks abiks (soovitavalt 10 liitrit inimese kohta). Kui Kohilas alevis käivitub elektrikatkestuse ajal…

Liitumine on avatud kõikjal Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK piirkonnas

Aespa alevikus ja Vilivere külas on aastatel 2019-2022 toimunud mitmes etapis ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rajamine. Tänaseks päevaks on ÜVK-ga liitumise võimalus rajatud rohkem kui 2800 kinnistule. Alates tänasest on Aespa alevikus ja Vilivere külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine avatud…

Ootame oma töökollektiiviga liituma kliendi- ja infohaldurit

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja otsib oma meeskonda KLIENDI- ja INFOHALDURIT kelle peamisteks tööülesanneteks on: kliendiinfo haldamine asjaajamine, dokumendi- ja infohaldus raamatupidamislike algandmete sisestus finantsjuhi valdkonna tugitöö andmekaitse sobiv kandidaat: on vähemalt keskharidusega ja klienditeeninduseks sobilike eeldustega on täpne…

Veekatkestused Vilivere külas 11. ja 12.juulil

Hea veetarbija! Seoses käimasoleva ühisveevärgi laiendamisega Vilivere külas Metsasalu ja Ene tänavate piirkonnas esineb esmaspäeval 11.juulil ja teisipäeval 12.juulil ajavahemikul 10:00 – 18:00 veekatkestusi järgmistel tänavatel: Hundinuia, Vesikupu, Vesiroosi, Kaldaääre tee, Kaldaääre põik, Varsakabja, Õlekõrre, Kõrkja, Kariste väikekoht. 💧Palun varuge…

Meeldetuletus: joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid!

Hea veetarbija! Saabunud on kauaoodatud suvi koos kuumade ilmadega, mis on endaga kaasa toonud ka tahtmise end koduhoovis basseinis jahutada ning närbuivaid taimi turgutada. Sellegi poolest palume mõista, et ühisveevärgivesi peab ennekõike tagama meie kõigi põhivajaduse puhta joogiveena. Viimaste päevade…

Liitumistoimingute läbiviimiseks tasub varuda aega

Infoks kõigile Kohila Maja praegustele ja tulevastele klientidele: Eelmisel aastal lisandus Kohila Maja teeninduspiirkonda kaks täiesti uut teeninduspiirkonda – Aespa alevik ja Vilivere küla. Arvestades nende piirkondade suurust ja meie rõõmuks suurt liitumishuvi palume siiski ka liitumistoimingute läbiviimisel ja meie…