Introduction

Kastmisvee liigtarbimine Kohila alevi piirkonnas

Kastmisvee liigtarbimine Kohila alevi piirkonnas

Tähelepanu Kohila alevi, Pukamäe, Masti ja Urge külade tarbijad!

‼️Palun vähendage või lõpetage ühisveevärgi vee kasutamine kastmiseks ja basseinide täitmiseks‼️

Tänane soe ilm ja pikemalt kestnud vihmatu periood on meid taas toonud olukorda, kus vee-ettevõte peab tarbijatele meelde tuletama, et ühisveevärgivesi peab ennekõike tagama meie kõigi põhivajaduse puhta joogiveena!

Viimaste päevade veetarbimine Kohila alevis ja selle ümbruses on veetöötlusjaama tootlikkusse viinud maksimumi piirile ehk seisame silmitsi reaalse ohuga, et esmatähtsat joogivett napib.

Seetõttu palume vältida ühisveevärgist saadava vee kasutamist basseinide täitmiseks või taimede kastmiseks, eriti ajavahemikel 7:00-10:00 ja 18:00-23:00, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam. Tasub ka mõelda, kuidas kastmiseks vajaminevat vett tulevikuks varuda, võib-olla soetada vastavad mahutid.