Piirkonnad, kus on Aespa alevikus võimalik taotleda tehnilisi tingimusi

Tähelepanu, Aespa elanik! Alates 21. oktoobrist on võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks taotleda tehnilisi tingimusi järgmistel tänavatel: Põhjala tn, Põhjala põik Päikesekiire tn, Päikesekiire põik Tammelehe tn, Tammelehe põik Pihlaka tn Entusiasti tn, Entusiasti põik Tehniliste tingimuste taotlus on leitav…

Kvartsi teel teostatavad ehitustööd

Hea Aespa aleviku elanik! Anname teada, et alates 24.09.2021 teostatakse Kvartsi teel ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöid: 24.-28.09.2021 teostatakse töid Kvartsi tee lõigul Nõela tänavast kuni Nurmemaasika tänavani. 29.09.2021 alustatakse töid Kvartsi teel Suvila tee poolsest osast ja liigutakse Puraviku vkt…
Hea Kohila Maja külastaja! Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korraldusega palume kõikidel alates 26. augustist Kohila Maja OÜ kontorit külastades kanda maski. COVID-19 haiguse läbi põdemise või vaktsineerimise kohta tõendit esitada me ei palu. Seoses sooviga piirata koroonaviiruse Covid-19 levikut…

Aespa alevikus ja Vilivere külas luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga 204-le kinnistule

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas OÜ Kohila Maja taotluse projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“ täiendavaks rahastamiseks summas 1 390 725,97 eurot, millest KIK toetuse osa on 1 127 956,80 eurot (85%) ja Kohila valla omafinantseering 199 051,20 eurot (15%). Tulenevalt Riigikohtu 07.05.2020 otsusest…

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 21. juuni 2021. a Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem. Soojad ja päikesepaistelised ilmad rõõmustavad meid,…

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumine Vilivere külas

Oleme alustanud tehniliste tingimuste väljastamist Vilivere külas kinnistute liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Liitumisprotsessi kohta leiate täpsemat infot SIIT . Olgugi, et oleme valmis kinnistuid ühistorustikega liitma, rõhutame, et hetkel puudub võimalus vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks (ootame Saku vallas rajatava reovee…

Purgimisteenus ja survepesu

Tehnilistel põhjustel ei ole Kohila Maja OÜ-l võimalik määramata ajal pakkuda purgimisteenust ega torustike survepesu, sh ummistute likvideerimist. Valik purgimisteenuse osutajatest on muuhulgas leitav meie kodulehelt https://kohilamaja.ee/meie-partnerid/. Survepesu teenust pakub näiteks Ragn-Sells AS https://www.ragnsells.ee/service2b/kanalisatsiooni-ummistuste-likvideerimine/ .

KLIENDITEENINDUS JA COVID-19

Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega on alates 9.11.20 Kohila Maja kontor klienditeeninduseks suletud. Kui kontori külastus on vältimatu, leppige palun eelnevalt aeg kokku helistades telefonil 4892685 või kirjutades e-posti aadressile kohilamaja@kohilamaja.ee . Teenustöid, mis eeldavad viibimist siseruumides, pakume kuni viirusepuhangu vaibumiseni…

Riik toetab eraisikuid ÜVK-ga liitumiseks nüüd ka Hageris, Sutlemas, Prillimäel ja Salutagusel

Alates 8.maist saab esitada KIKile taotlusi toetuse saamiseks torustiku rajamiseks kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel. Kohila vallas puudutab see Hageri, Sutlema, Prillimäe ja Salutaguse ÜVK-ga kaetud piirkondi. Seni on toetus olnud saadav vaid üle 2000…

UUENDATUD! Veeteenuse hinnad muutuvad alates 1. juunist 2020

AMETLIK TEADE KOHILA MAJA OÜ KLIENTIDELE SEOSES VEETEENUSE UUE HINNA KEHTESTAMISE MUUTMISEST. OÜ Kohila Maja, võttes arvesse koroonaviirusega COVID-19 seotud eriolukorraga kaasnevaid raskusi tuleb tarbijatele vastu ja määrab veeteenuse uue hinna kehtima hakkamise ajaks 1.06.2020 tühistades sellega varasemad 01.04.2020 avaldatud…