Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus andis teada, et 2023.a jaanuarikuus avaneb taas eraisikutele võimalus taotleda toetust kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. Hinnanguliselt saab jaanuaris avatavas voorus vastu võtta veel umbes 300 taotlust (taotlusvoor on üle-Eestiline, mitte ainult Kohila valla jaoks!). Töödega…

Hüdrandid – ligipääs päästemeeskonnale

Hea valla elanik! Õues on ilus ja väga lumine talveilm, suusatamiseks sobilik, kuid päästemeeskondadele natukene probleeme tekitav. Nimelt ei pääse nad hästi ligi veevõtukohtadele sh asulate hüdrandivõrgustikule. Seetõttu pöörduvad nad meie kõigi poole palvega hoida silma peal ja vajadusel puhastada…
❗🚰⚙️❗️TINGITUNA ILMASTIKUOLUDEST tuleb olla valmis ka veevarustuse häireteks tulenevalt elektrikatkestustest. SUTLEMA küla katkestused on kõige tõenäolisemad. Seetõttu tuletame meelde, et mõistlik veevaru on mõne tunniste katkestuste puhul suureks abiks (soovitavalt 10 liitrit inimese kohta). Kui Kohilas alevis käivitub elektrikatkestuse ajal…

Liitumine on avatud kõikjal Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK piirkonnas

Aespa alevikus ja Vilivere külas on aastatel 2019-2022 toimunud mitmes etapis ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rajamine. Tänaseks päevaks on ÜVK-ga liitumise võimalus rajatud rohkem kui 2800 kinnistule. Alates tänasest on Aespa alevikus ja Vilivere külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine avatud…
Hea klient Oleme 20. ja 21.oktoobril suletud. Kontor on klienditeeninduseks tavapärastel aegadel taas avatud järgmisel nädalal: esmaspäevast neljapäevani kell 08:00-17:00 (lõunapaus 12-13) reedeti on kontor suletud

Ootame oma töökollektiiviga liituma kliendi- ja infohaldurit

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja otsib oma meeskonda KLIENDI- ja INFOHALDURIT kelle peamisteks tööülesanneteks on: kliendiinfo haldamine asjaajamine, dokumendi- ja infohaldus raamatupidamislike algandmete sisestus finantsjuhi valdkonna tugitöö andmekaitse sobiv kandidaat: on vähemalt keskharidusega ja klienditeeninduseks sobilike eeldustega on täpne…