Info Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohta

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) käimasolevas tööpiirkonnas on ehitustööd planeeritud lõpetada 2021. aasta jooksul, mõningad taastamis- ja haljastustööd võivad lükkuda ka 2022. aastasse. Paljudel tänavatel on torustikud rajatud ja kinnistute piiridele liitumispunktid valminud, mistõttu tuntakse suurt…

Veearvestite taatlemine

Kohila Maja OÜ teostab vastavalt kehtivale seadusandlusele veearvestite taatlemist. Arvesti taatlemiseks võetakse kliendiga ühendust meile teadaolevate kontaktide kaudu. Kui teie telefon või e-posti aadress on muutunud palun teavitage muutunud kontaktanmetest ka vee-ettevõtet (e-post kohilamaja@kohilamaja.ee , telefon 58470685).