Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK laiendamine 2022.a I osa

2021. aasta oktoobris sõlmisid Kohila Maja OÜ, AS Viimsi Keevitus ja Santeh-Ehituse OÜ lepingud Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) laienduse 1.etapi projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Ehitusagentuur.

Laienduse 1.etappi kuuluvad Aespas Looduse, Nõgese (kinnistud 1-27; 29), Fantaasia, Rukkilille ja Kuku tänav, Viliveres Tarveli, Raua, Vase, Tina, Kiili, Liblika, Rohutirtsu, Maikellukese, Karikakra, Äiatari ja Metsasalu (kinnistud 1-2; 4-18 + põik) tänav.

Sõlmitud on lepingud ka ÜVK 2.laienduse projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Laienduse 2.etappi kuuluvad Nõgese (1.etapist välja jäänud osa), Sigma, Leegi ja endise aiandusühistu Kristall tänavad Aespa alevikus.

Mõlema laienduse kogumaksumus kokku on 3,02 milj eurot, millega luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus täiendavalt 311 kinnistule, nendest 223 Aespa alevikus ja 88 Vilivere külas.

ÜVK laiendamise projekteerimistöödega alustatakse peale lepingute sõlmimist ning ehitustööd on planeeritud 2022.aastasse.

Aespa aleviku ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - AESPA laiendus

Vilivere küla ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - VILIVERE laiendus

Torustike rajamine on lõpetatud, kuid torustikud pole veel kasutusvalmis.

Liitumisvõimaluse tekkimisest anname teada esimesel võimalusel.

Aespa aleviku ÜVK ehitustööd

Aespa aleviku ÜVK laiendamise ehitustöid teostab AS Viimsi Keevitus.

Ehitustöödega seotud küsimustele vastab projektijuht Filipp Tšumbarov (e-post: filipp@viimsikeevitus.ee,  telefon 5322 6169)

Aespa aleviku ÜVK rajamise esialgne ajakava:

Nõgese tn 21.02.2022 - 13.05.2022
Looduse tn 09.03.2022 - 20.05.2022
Kvartsi tee 16.05.2022 - 20.05.2022
Fantaasia vkt 25.04.2022 - 20.05.2022
Rukkilille vkt 11.05.2022 - 17.06.2022
Kuku tn 04.04.2022 - 27.05.2022
Aespa ringtee 09.05.2022 - 22.07.2022
Kristalli, Rubiini, Teemanti tn - algus 06.06.2022
Leegi tn - algus 06.06.2022

Teede ja haljastuse taastamine on planeeritud ajavahemikus 30.05.2022 - 08-07.2022.

Ajakavas võib tulla ette muudatusi, millest teavitatakse jooksvalt käesoleval lehel.

Vilivere küla ÜVK ehitustööd

Vilivere küla ÜVK laiendamise ehitustöid teostab Santeh-Ehituse OÜ.

Tööde esialgne ajakava:

Liblika tn, Kiili tn, Rohutirtsu tn - 09.05.22 - 29.05.22
Tarmeli tn, Tina tn, Raua tn, Vase tn - 30.05.22 - 21.08.22
Maikellukese tn, Karikakra tn, Äiatari tn, Metsasalu (kinnistud 1-2; 4-18 + põik) tn - 30.05.22 - 21.08.22

Teede ja tänavate taastamine 1.08.22 - 21.08.22

Ajakavas võib tulla ette muudatusi, millest teavitatakse jooksvalt käesoleval lehel.

Austatud Leegi, Kristalli, Teemanti ja Rubiini tänava elanikud

Alates 06.juunist alustatakse eelpool nimetatud tänavatel vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusega seotud kaevetöid.

Palume sel ajal olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Leegi
Kristalli

Ehitustöödega seotud küsimustele vastab projektijuht Filipp Tšumbarov; e-post: filipp@viimsikeevitus.ee;  tel. 5322 6169

Lugupidamisega
AS Viimsi Keevitus