Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumine Vilivere külas

Oleme alustanud tehniliste tingimuste väljastamist Vilivere külas kinnistute liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Liitumisprotsessi kohta leiate täpsemat infot SIIT . Olgugi, et oleme valmis kinnistuid ühistorustikega liitma, rõhutame, et hetkel puudub võimalus vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks (ootame Saku vallas rajatava reovee…

KIK lõpetab taotluste vastuvõtu eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetamiseks 20. aprillil 2021

Tähelepanu! Vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt 07.04.21 väljastatud pressiteatele lõpeb 20. aprillil 2021 taotluste vastuvõtt eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks seoses eelarve täitumisega. „Taotlusvooru kinnitatud eelarvest, 15,3 miljonist eurost, on rahastusotsustega kaetud 14,1 miljonit eurot, seega on eelarve maht peaaegu…

Info Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohta

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) käimasolevas tööpiirkonnas on ehitustööd planeeritud lõpetada 2021. aasta jooksul, mõningad taastamis- ja haljastustööd võivad lükkuda ka 2022. aastasse. Paljudel tänavatel on torustikud rajatud ja kinnistute piiridele liitumispunktid valminud, mistõttu tuntakse suurt…

Purgimisteenus ja survepesu

Tehnilistel põhjustel ei ole Kohila Maja OÜ-l võimalik määramata ajal pakkuda purgimisteenust ega torustike survepesu, sh ummistute likvideerimist. Valik purgimisteenuse osutajatest on muuhulgas leitav meie kodulehelt https://kohilamaja.ee/meie-partnerid/. Survepesu teenust pakub näiteks Ragn-Sells AS https://www.ragnsells.ee/service2b/kanalisatsiooni-ummistuste-likvideerimine/ .

Veearvestite taatlemine

Kohila Maja OÜ teostab vastavalt kehtivale seadusandlusele veearvestite taatlemist. Arvesti taatlemiseks võetakse kliendiga ühendust meile teadaolevate kontaktide kaudu. Kui teie telefon või e-posti aadress on muutunud palun teavitage muutunud kontaktanmetest ka vee-ettevõtet (e-post kohilamaja@kohilamaja.ee , telefon 58470685).

KLIENDITEENINDUS JA COVID-19

Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega on alates 9.11.20 Kohila Maja kontor klienditeeninduseks suletud. Kui kontori külastus on vältimatu, leppige palun eelnevalt aeg kokku helistades telefonil 4892685 või kirjutades e-posti aadressile kohilamaja@kohilamaja.ee . Teenustöid, mis eeldavad viibimist siseruumides, pakume kuni viirusepuhangu vaibumiseni…

Riik toetab eraisikuid ÜVK-ga liitumiseks nüüd ka Hageris, Sutlemas, Prillimäel ja Salutagusel

Alates 8.maist saab esitada KIKile taotlusi toetuse saamiseks torustiku rajamiseks kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel. Kohila vallas puudutab see Hageri, Sutlema, Prillimäe ja Salutaguse ÜVK-ga kaetud piirkondi. Seni on toetus olnud saadav vaid üle 2000…

VIIRUSEST TINGITUD ERIOLUKORRA TEADE

❗️TÄHELEPANU❗️Seoses ja lisaks allpool olevale katkestame tänasest so 16.03.20 tavapärase klientide vastuvõtu kontoris Kuusiku tee 15 ja toimetame kaugtöö vormis nii palju kui võimalik. Palun kasutage suhtluse alustamiseks kõiki teise kontakteerumise viise:   telefon: 48 92 685 e-post: kohilamaja@kohilamaja.ee  …