Algab ÜVK ehitus Aespa alevikus Nõgese tänaval

Tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt 2021.a suvel eraldatud täiendavale EL Ühtekuuluvusfondi rahastusele ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) laiendamiseks Aespa alevikus ja Vilivere külas rajatakse ÜVK-ga liitumise võimalus veel 204 kinnistule. Vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktidega seotud kaevetöid alustab Aespa alevikus AS Viimsi…

ÜVK piirkonna laiendamine Nõgese, Sigma, Leegi ja Kristalli tänavatel

Meil on taaskord hea meel teatada, et Aespa alevikus luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga liitumiseks 107-le kinnistule. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas OÜ Kohila Maja taotluse projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“ täiendavate liitumispunktide rajamiseks seni lõpetatud või lõpetamisel…

ÜVK-ga liitumine ja teenuse kasutamine Aespas ja Viliveres

Infoks ja meeldetuletuseks Aespa-Vilivere ÜVK piirkonna elanikele: Vilivere küla ning Aespa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamine on 2019.a ning 2020.a alustatud piirkondades lõpuni jõudnud. Tehniliste tingimuste taotlemine ja liitumisvõimalus on avatud kõigile nimetatud piirkondade kinnistutele. Juhised liitumiseks koos vajalike…

Alates 03.11.2021, teostatakse Aespas Kvartsi tee asfalteerimist

Ajavahemikul 03.11 – 04.11.2021 teostatakse Aespa alevikus Kvartsi tee asfalteerimist, mille ajal tee osaliselt suletakse. Töid alustatakse Metsavaikuse ringtee ja Kvartsi tee ristmikust ning töödega liigutakse Suvila tee poole. Päästeametit ja bussifirmat on töödest teavitatud. Operatiivne info asfalteerimise ja liikluskorralduse…

Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK laiendamine 2022.aastal

Eile, 27. oktoobril, sõlmiti Kohila Maja OÜ, AS Viimsi Keevitus ja Santeh-Ehituse OÜ vahel lepingud Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) laienduse 1.etapi projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Ehitusagentuur. Laiendustööde kogumaksumus on 1,78 milj…

Vilivere külas on teenuse pakkumine avatud!

Meil on suur rõõm teada anda, et alates tänasest on avatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenus Vilivere külas ning Aespa alevikus on piirkonniti alustatud tehniliste tingimuste väljastamist! Kõigile kinnistutele, mis on tänaseks liitunud paigaldame teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks esmase kaugloetava veearvesti, teiega…

Ilmaolud muutuvad heitlikumaks

❗🚰⚙️❗️ TÄHELEPANU! Ilmaolud muutuvad heitlikumaks ja seega on võimalikud elektrikatkestustest tingitud veevarustuse häired. Soovituslik on varuda mõistlik veevaru mõne tunniste katkestuste jaoks. Kui Kohila alevi veevarustuse piirkonnas käivitub elektrikatkestuse ajal veetöötlusjaamas generaator automaatselt, siis külades võib generaatori töökorda seadmine mõned…

Kvartsi teel teostatavad ehitustööd

Hea Aespa aleviku elanik! Anname teada, et alates 24.09.2021 teostatakse Kvartsi teel ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöid: 24.-28.09.2021 teostatakse töid Kvartsi tee lõigul Nõela tänavast kuni Nurmemaasika tänavani. 29.09.2021 alustatakse töid Kvartsi teel Suvila tee poolsest osast ja liigutakse Puraviku vkt…