Introduction

Algab ÜVK ehitus Aespa alevikus Nõgese tänaval

Algab ÜVK ehitus Aespa alevikus Nõgese tänaval

Tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt 2021.a suvel eraldatud täiendavale EL Ühtekuuluvusfondi rahastusele ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) laiendamiseks Aespa alevikus ja Vilivere külas rajatakse ÜVK-ga liitumise võimalus veel 204 kinnistule.

Vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktidega seotud kaevetöid alustab Aespa alevikus AS Viimsi Keevitus juba 17.veebruarist Nõgese tänavast.

Palume sel ajal olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Aespa alevikus toimuvate ehitustöödega seotud küsimustele vastab projektijuht Filipp Tšumbarov; e-post: filipp@viimsikeevitus.ee;  tel. 5322 6169

Nõgese tn

Vilivere külas teostab töid Santech-Ehitse OÜ ning täiendavate liitumispunktide rajamine on hetkel veel projekteerimisfaasis.

Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK laiendamise esimese etapi töödega saab end kursis hoida SIIN .