Introduction

ÜVK-ga liitumine ja teenuse kasutamine Aespas ja Viliveres

ÜVK-ga liitumine ja teenuse kasutamine Aespas ja Viliveres

Infoks ja meeldetuletuseks Aespa-Vilivere ÜVK piirkonna elanikele:

Vilivere küla ning Aespa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamine on 2019.a ning 2020.a alustatud piirkondades lõpuni jõudnud.

Tehniliste tingimuste taotlemine ja liitumisvõimalus on avatud kõigile nimetatud piirkondade kinnistutele. Juhised liitumiseks koos vajalike taotlustega on leitavad meie kodulehelt https://kohilamaja.ee/liitumine-uvk-ga/ . NB! Liitumine algab tehniliste tingimuste taotlemisest (juhise punkt 1), mitte liitumislepingu sõlmimise taotlemisest.

Juhime tähelepanu, et kõigil, kellel on soov kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke rajada ja liituda ÜVK-ga käesoleval aastal, on mõistlik juba praegu taotleda tehnilisi tingimusi, tellida projekt ning sõlmida vee-ettevõttega liitumisleping, et ehituseelne asjaajamine ei satuks ametite suvisele puhkuste perioodile ega kõige paremale ehitusajale.

  • Vilivere küla ÜVK piirkonnas on teenuse kasutamine avatud kõigile liitumisvõimalusega kinnistutele.
  • Aespa aleviku teenuse kohene kasutamine peale kinnistusiseste torustike liitmist ÜVK-ga sõltub kinnistu asukohast (isevoolse või vaakumkanalisatsiooni piirkond).

Koheselt on teenuse kasutamise võimalus olemas järgmistel Aespa aleviku isevoolse kanalisatsiooniga tänavatel, põikudes ja kinnistutel:

Erkuse põik, Erkuse tn, Hiie põik, Hiie tn, Ikaruse põik, Ikaruse tn, Kaseurva põik, Kaseurva tn, Kuu tn, Metsavana tn, Mäevana tee, Paberi tn, Papi tn, Saare tn, Suvila tee kinnistud 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28, Tagakuusiku põik, Tagakuusiku tn, Tselluloosi tn, Tähe tn.

Ülejäänud piirkondades avatakse teenus vastavalt sellele, kuidas ehitaja kõrvaldatud puudustega kanalisatsiooni vaakumkaevud vee-ettevõttele üle annab. Vastavat infot kajastame jooksvalt.

Liitumistoimingute läbiviimisel palume mõistvat suhtumist – liitujaid ja taotlusi on palju, mistõttu võib tehniliste tingimuste väljastamine ja lepingute sõlmimine, sh teie kirjadele vastamine võtta tavapärasest rohkem aega.