Introduction

Meeldetuletus: joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid!

Meeldetuletus: joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid!

Hea veetarbija!

Saabunud on kauaoodatud suvi koos kuumade ilmadega, mis on endaga kaasa toonud ka tahtmise end koduhoovis basseinis jahutada ning närbuivaid taimi turgutada. Sellegi poolest palume mõista, et ühisveevärgivesi peab ennekõike tagama meie kõigi põhivajaduse puhta joogiveena.

Viimaste päevade veetarbimine Kohila alevis ja selle ümbruses on veetöötlusjaama tootlikkusse viinud maksimumi piirile ehk seisame silmitsi reaalse ohuga, et esmatähtsat joogivett napib.

Seetõttu palume võimalusel vältida ühisveevärgist saadava vee kasutamist basseinide täitmiseks või taimede kastmiseks, eriti ajavahemikel 7:00-10:00 ja 18:00-23:00, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam. Tasub ka mõelda, kuidas kastmiseks vajaminevat vett tulevikuks varuda, võib-olla soetada vastavad mahutid.